Rose William John: Foreword. W: Stanislaw Vincenz: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. London: Hutchinson, 1955, s. 7-9.

Rok: 1955

Języki: angielski

Adnotacje: Przedmowa do angielskiego wydania Na wysokiej połoninie.

Uwagi: Toż w wydaniu równoległym: New York: Roy Publishers, [1955], s. 7-9.

Hasła osobowe: Rose William John, Vincenz Stanisław, Stevens Henry Charles, Czermański Zdzisław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław