Miłosz Czesław: Nowe wydania Vincenza. „Kultura” [Paryż] 1955, nr 12 (98), s. 133-135.

Rok: 1955

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy nowych wydań Na wysokiej połoninie, angielskiego (1955) i polskiego (1956).

Dokument recenzowany: Vincenz Stanislaw: On the High Uplands. Sagas, Songs, Tales and Legends of the Carpathians. Translated by H[enry] C[harles] Stevens. Illustrated by Z. Czermanski [Zdzisław Czermański]. [Foreword William John Rose]. London: Hutchinson, 1955, ss. 344. - Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. (W wyborze dokonanym przez autora). Londyn: Nakładem Katolickiego Ośrodka Wydawniczego „Veritas”, 1956, ss. 298.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław