Manger Icyk: A zeltener pojliszer puryc. „Cukunft” 1955.

Rok: 1955

Języki: hebrajski

Adnotacje: Dotyczy postawy S.V. wobec Żydów i ich kultury.

Uwagi: Pierwodruk. Przedruk w tenże: Noente Gestaltn un andere Schriftn. New York: Wydaw. „Cyko”, 1961. Przekład z hebrajskiego na język polski pióra M.M. Sprechera pt. Niezwykły polski „puryc”. „Nowiny Kurier” [Tel Awiw] 1975, nr 132, s. 4.

Hasła osobowe: Manger Icyk

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław