Wilczyński Józef: Dr Stanisław Vincenz – król Hucułów. [Chicago, 1953].

Rok: 1953

Języki: polski

Adnotacje: Artykuł opublikowany w gazecie wychodzącej w Chicago w 1953 r.

Hasła osobowe: Wilczyński Józef

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław