Miłosz Czesław: Zniewolony umysł. Paryż: Instytut Literacki, 1953, ss. 236.

Rok: 1953

Języki: polski

Adnotacje: Tekst utworu jest poprzedzony mottem podpisanym: „Stary Żyd z Podkarpacia”, które zostało zaczerpnięte z cyklu Na wysokiej połoninie S.V. Zniewolony umysł był wznawiany w licznych wydaniach krajowych, drugoobiegowych i oficjalnych, był tłumaczony na wiele języków obcych.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław