Miłosz Czesław: Mittelbergheim. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi. „Kultura” [Paryż] 1952, nr 6 (56), s. 42-43.

Rok: 1952

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz dedykowany S.V. Wiersz ukazywał się w licznych wydaniach emigracyjnych i krajowych dzieł Miłosza, był tłumaczony na wiele języków obcych.

Hasła osobowe: Miłosz Czesław

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław