Czapski J[ózef]: Głosy milczenia. [Dedykacja:] Stanisławowi Vincenzowi poświęcam. „Kultura” [Paryż] 1952, nr 11, s. 134-147.

Rok: 1952

Języki: polski

Adnotacje: Esej dedykowany S.V. Dotyczy: André Malraux: Les voix du silence.

Hasła osobowe: Czapski Józef

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław