Csorba Tibor: Literatura polskiego uchodźstwa na Węgrzech. „Dziennik Zachodni” 1946, nr 109, s. 12.

Rok: 1946

Języki: polski

Adnotacje: M.in. krótko o działalności literackiej S.V.

Hasła osobowe: Csorba Tibor

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław