Kot-Bahdaj Adam: Życie kulturalne polskiego uchodźstwa [oryg. uchodźctwa] na Węgrzech. „Tygodnik Powszechny” R. 1: 1945, nr 39 z dnia 16 XII, s. 8.

Rok: 1945

Języki: polski

Adnotacje: M.in. o akcji odczytowej S.V.

Hasła osobowe: Bahdaj Adam

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław