Bahdaj Adam: Życie literackie uchodźstwa polskiego na Węgrzech. „Odrodzenie” 1945, nr 34, s. 8.

Rok: 1945

Języki: polski

Adnotacje: Krótko o pracach literackich S.V. czasu wojny.

Hasła osobowe: Bahdaj Adam

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław