Bahdaj Adam: Przekłady z węgierskiego. „Odrodzenie” 1945, nr 41, s. 6.

Rok: 1945

Języki: polski

Adnotacje: M.in. krótko o przekładach S.V. z Lajosa Áprilyego.

Uwagi: Pierwodruk. Nieznacznie zmieniona stylistycznie wersja tekstu ukazała się pt. Na Węgrzech. „Warszawa” 1946, nr 5, s. 4.

Hasła osobowe: Bahdaj Adam

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław