Tam nad Prutem, Czeremoszem... [Inc.]. „Prima Aprilis”. [Jednodniówka 1 kwietnia 1943 r., Budapeszt] 1943.

Rok: 1943

Języki: polski

Adnotacje: Wiersz satyryczny na S.V. z karykaturą pisarza, rys. Jotes [Jerzy Szwajcer].

Hasła osobowe: Szwajcer Jerzy

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław