A tam w tym Peszcie... [Inc.]. „Prima Aprilis”. [Jednodniówka 1 kwietnia 1943 r., Budapeszt] 1943, s. 23-25.

Rok: 1943

Języki: polski

Adnotacje: Pt. Echo stołeczne; wiersz satyryczny na literatów polskich na Węgrzech, m.in. na S.V.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław