Kaltenbergh Leon: Książeczka bardzo potrzebna. (Na marginesie St.: Vincenza „O książkach i czytaniu”). „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1942, nr 153 z dnia 23 XII, s. 2-3.

Rok: 1942

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: O książkach i czytaniu. Budapeszt: Nakładem „Wieści Polskich”, 1942, ss. 26.

Hasła osobowe: Kaltenbergh Leon

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław