I.O. [Andrzej Stawar]: O książkach i czytaniu. „Materiały Obozowe” [Budapeszt] 1942, z. 39 z dnia 13 XII, s. 22-23.

Rok: 1942

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: O książkach i czytaniu. Budapeszt: Nakładem „Wieści Polskich”, 1942, ss. 26.

Hasła osobowe: Stawar Andrzej

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław