Polska kronika kulturalna. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1942, nr 11 z dnia 25 I, s. 2 lub s. 5. (?)

Rok: 1942

Języki: polski

Adnotacje: Nota o aktualnych pracach literackich S.V.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław