Na wysokiej połoninie – Budapesztu. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 30 lub nr 44-45 z dni 12-15 IV, s. 3. (?).

Rok: 1941

Języki: polski

Adnotacje: Kilka myśli o aktualności Prawdy starowieku oraz wrażenia z autorskiej prezentacji wybranych rozdziałów Barwinkowego wianka.

Uwagi: Pierwodruk.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław