„Dawna książka – nowe piękno”. O prawdzie starowieku. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 113 z dnia 12 X, s. 2-3. (?)

Rok: 1941

Języki: polski

Uwagi: Pierwodruk.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. (W wyborze). [Budapeszt]: Nakładem Biblioteki Polskiej w Budapeszcie, 1941, ss. 135.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław