Barwinkowy wianek. „Wieści Polskie” [Budapeszt] 1941, nr 115 z dnia 17 X, s. 2.

Rok: 1941

Języki: polski

Adnotacje: Nota o pracy S.V. nad tym dziełem.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław