Zbinden Hans: Polenfahrt in stürmischer Zeit. „Der Bund” [Berno] 1939, nr 427, 429, 431, 435, 437, 439, 441, 443.

Rok: 1939

Języki: niemiecki

Adnotacje: Reportaż odnoszący się do pobytu Zbindena na Huculszczyźnie w Żabiem w towarzystwie S.V. w 1939 r. Polskie tłumaczenie fragmentów drukowane pt. Na Huculszczyźnie. [Przeł. Marek Olszański]. W: Dawne Pokucie i Huculszczyzna w opisach cudzoziemskich podróżników. Wybór tekstów z lat 1795-1939. Do druku przygotowali oraz przypisami opatrzyli Janusz Gudowski, Marek Olszański, Andrzej Ruszczak, Katarzyna Tur-Marciszuk, Włodzimierz Witkowski. Posłowie Ryszard Brykowski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, 2001, s. 208-219.

Hasła osobowe: Zbinden Hans

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław