Zbinden Hans: Schidni Karpaty. [Ostkarpatenland]. [Przeł. Maria Derkacz]. „Nasza Batkiwszczyna” [Lwów] 1938.

Rok: 1938

Języki: ukraiński

Adnotacje: Ukraiński przekład reportażu Ostkarpatenland. Drukowane także pod zmienionym tytułem: Mandriwka po huculśkych horach. [Przeł. Maria Derkacz]. Lwów 1939, jako osobne wydanie i dodatek do miesięcznika „Nasza Batkiwszczyna” 1939. Drukowane także w wersji skróconej w: Podorožì v Ukraïns’kì Karpati. Zbìrnik. L’vìv, 1993, s. 220-245.

Hasła osobowe: Zbinden Hans, Derkacz Maria

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław