Rytard Jerzy Mieczysław: Wierchowina. Il. Charlie [pseud.]. Kraków: Księgarnia Powszechna, 1938, ss. 271.

Rok: 1938

Języki: polski

Adnotacje: Powieść dedykowana S.V.

Hasła osobowe: Rytard Jerzy Mieczysław, Charlie [pseud.]

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław