Górski Konrad: Literatura podróżnicza. „Rocznik Literacki za rok 1936”. Pod red. Zofii Szmydtowej. Warszawa: Instytut Literacki, 1937, s. 170-181.

Rok: 1937

Języki: polski

Adnotacje: Krótkie omówienie Na wysokiej połoninie S.V. na s. 180-181.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Hasła osobowe: Górski Konrad

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław