Powieść o Huculszczyźnie. „Kultura” 1937, nr 24, s. 6.

Rok: 1937

Języki: polski

Adnotacje: Anonimowa nota w „Kronice literackiej” dotycząca Na wysokiej połoninie S.V.

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław