Breza Tadeusz: Piękne i tragiczne legendy Stanisława Vincenza. „Kurier Poranny” 1936, nr 166 z dnia 16 VI, s. 3-4.

Rok: 1936

Języki: polski

Dokument recenzowany: Vincenz Stanisław: Na wysokiej połoninie. Obrazy, dumy i gawędy z Wierchowiny Huculskiej. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1936, ss. 720.

Hasła osobowe: Breza Tadeusz

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław