Zbinden Hans: Ostkarpatenland. „Der Bund” [Berno] 1933, nr 23-25.

Rok: 1933

Języki: niemiecki

Adnotacje: Reportaż odnoszący się do pobytów Zbindena na Huculszczyźnie, w domu S.V. w Bystrzcu.

Hasła osobowe: Zbinden Hans

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław