Sensacyjne zeznania dra Stanisława Vincenza. „Kurier Lwowski” 1931, nr 175, s. 10.

Rok: 1931

Języki: polski

Adnotacje: Zeznania sądowe S.V. w rubryce Z sali sądowej. Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2024 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław