Miljon złotych Polminu przed sądem. „Chwila” 1931, nr 4404, s. 13.

Rok: 1931

Języki: polski

Adnotacje: Dotyczy procesu sądowego, w którym S.V. był jednym z oskarżonych.

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2015

© Copyright 2012 -2023 by Uniwersytet Wroclawski

Realizacja: RED Agencja interaktywna Wrocław